Fundació Cívica Innomnium

strategic PARTNER

creación

28-6-19

empleados

6

ciudad

Barcelona

sector

Education & EdtechIndustry SolutionsPhilanthropy & Social Good

Localización

Carrer d'Espinoi, 8, 08023 Barcelona, España

descripción

La Fundació Cívica Innomnium ha estat concebuda com a una startup d'impacte positiu. L’esperit emprenedor, la innovació i la sostenibilitat són els pilars fonamentals de les iniciatives que projecta. Des de la nostra condició de “grassroot apolític”, volem aportar valor als territoris rurals i les empreses posant el focus de la visió en el llarg termini, per tant, en les futures generacions.

directores

- Diego Pallarés Sans
- Xavier Valbuena Serrano
- Albert Torelló Pérez
- Dani Planàs
- Josep Linuesa