Strategus Lingua

member

creación

2021

empleados

2

tipo

Corporation

ciudad

Madrid

sector

Advertising, Media & MarketingConsultingEnergy & GreentechHealth (Digital, Devices, Medtech, Pharma & Biotech)Industry SolutionsLegalTravel & Tourism

Localización

Hermosilla 48, 1º Dcha. 28001 Madrid

descripción

Strategus Lingua is a team of linguistic professionals from different backgrounds. We provide comprehensive support for any and all translation needs your company may have.

We strive to give you access to an entire specialised linguistic eco-system: ad hoc teams made up of seasoned translators from all over the world, professional project managers, translation memories, termbases, and neural machine translation engines.
We ensure high-quality global solutions.

************

Strategus Lingua està formada per un equip de professionals lingüístics de diferents especialitats per brindar un suport integral a qualsevol necessitat de traducció.

El nostre objectiu és crear i posar a la disposició dels nostres clients tot un ecosistema lingüístic especialitzat: equips ad hoc de traductors experimentats de tot el món, gestors de projecte professionals, memòries de traducció, bases de dades terminològiques i motors de traducció automàtica neuronal.
Tot això per tal d’oferir una solució global i d'alta qualitat.


************

Strategus Lingua está formada por un equipo de profesionales lingüísticos de distintas especialidades para brindar un soporte integral a cualquier necesidad de traducción.

Nuestro objetivo es crear y poner a disposición de nuestros clientes todo un ecosistema lingüístico especializado: equipos ad hoc de traductores experimentados de todo el mundo, gestores de proyecto profesionales, memorias de traducción, bases de datos terminológicas y motores de traducción automática neuronal.
Todo ello para ofrecer una solución global y de alta calidad.

directores

David Alonso Rodríguez
david.alonso@strategus-lingua.com

Jose Ignacio Perales Moreno
joseignacio.perales@strategus-lingua.com