9 febrer 2021

Noticias

Best Practice SEUR: Las claus sobre l’última milla i la logística sostenible

9 febrer 2021

Learnings

  • El compromís sostenible de les empreses és un factor cada vegada més determinant a l’hora d’atraure clients i inversors.
  • No és suficient amb l’estratègia RSC: el compromís amb el medi ambient ha de redefinir l’activitat de la companyia.
  • Noves restriccions a les grans ciutats: el sector del transport ha de tindre com ha prioritat la reducció de gasos d’efecte hivernacle.
  • Optimitzar la logística d’última milla: evitar entregues fallides i incorporació de repartiments en patinet o bicicleta.
  • Traçabilitat de paquets: fer valdre el compromís de la companyia mitjançant dades a les comunicacions amb el client.

El canvi climàtic és una realitat i des de fa anys forma part de l’estratègia RSC de les empreses. Clients i administracions posicionen les organitzacions segons el seu compromís amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle. Segons SEUR, un 77% dels seus clients creuen que les empreses han de ser responsables amb el medi ambient i el 51% està disposat a pagar més per productes ecològics.

D’altra banda, la pandèmia ha traslladat un gran volum de compres al context online, el que suposat un repte per a SEUR i la seva logística de repartiment.

Amb l’objectiu de satisfer la demanda de repartiments sense deixar de ser responsables amb el medi ambient, SEUR ha iniciat un pla sostenible d’àmbit europeu amb el qual pretén reduir un 30% les emissions totals de CO2.

Algunes de les accions que l’empresa està desenvolupant per complir aquesta meta comprenen la incorporació de 500 vehicles elèctrics, presents a 20 ciutats espanyoles, que permetran efectuar entregues 100% sostenibles el 2025. La implantació de hubs urbans per fer repartiments lleugers en bicicleta, així com acords amb establiments on el client pot recollir el seu paquet si no és a casa.

D’aquesta manera s’optimitzen les rutes i s’eviten entregues fallides, aconseguint un impacte notable pel que fa a sostenibilitat. Per compensar les emissions que no s’han pogut reduir, SEUR inverteix en projectes de desenvolupament d’energies renovables.

El pla no només comprén aspectes logístics. SEUR ha incorporat sensors als seus vehicles de Madrid, París i Lisboa que aporten informació en temps real sobre la qualitat de l’aire. S’espera que aquesta iniciativa arribi a 20 ciutats europees durant aquest any. A més, en els seus acords comercials, SEUR només treballa amb partners compromesos amb el medi ambient.

Amb aquestes iniciatives sostenibles SEUR afegeix valor a la seva activitat, responent a les necessitats del planeta i les demandes d’un consumidor cada vegada més compromès.