13 maig 2019

Noticias

Agilitat organitzacional: nou tips segons Lucas Carné

13 maig 2019

“Ser capaç d’adaptar-se al canvi provocat per la tecnologia és el nou paradigma de gestió per prevaler i destacar en un entorn cada vegada més competitiu”.

Lucas Carné és membre de la junta directiva de Barcelona Tech City, compta amb més de tretze anys d’experiència en àrees de lideratge, emprenedoria i innovació, i és també cofundador de Privalia, un dels ecommercemés reeixits del país, venuda al grup francès Vine’t Priveé.

La seva àmplia experiència li ha permès parlar sobre les recomanacions que un emprenedor ha de tenir en compte perquè la seva organització sigui més àgil.

LUCAS CARNÉ: NOU PRINCIPIS PER A QUE LES ORGANITZACIONS SIGUIN MÉS ÀGILS

Customer centricity: el client és el més important, és a dir, pensar des de l’empresa com impactaran les decisions preses al client; com es millorarà la proposta de valor; com es reforçarà la promesa de marca, com s’eliminarà qualsevol punt de fricció en el servei del producte.

Share purpose: tenir una visió compartida sobre el propòsit de l’empresa. En altres paraules, el CEO ha de pensar, definir i, també, compartir amb el seu equip el més important sobre l’empresa: a què es dedica; quins són els seus objectius i el placer d’execució. És a dir, què els fa diferent, per què els usuaris trien la seva empresa sobre les altres. D’aquesta manera tot l’equip té una mateixa visió.

Focus i simplicitat: Carné utilitza les següents frases per a explicar aquest principi:

  • “La simplicitat és l’última sofisticació”, Leonardo da Vinci.
  • “Si no ho pots explicar de manera simple, és que no ho has entès prou”, Albert Einstein.
  • “Aquests han estat un dels meus mantres: focus i simplicitat. S’ha de treballar dur per aconseguirà alliberar els teus pensaments i fer-ho simple, però val la pena. Una vegada que arribis a aquest punt podràs moure muntanyes”. Steve Jobs

En altres paraules, focus és l’art de dir “no”. Tenir bon focus et porta directament a la priorització.

Priorització: cal ser radical en la priorització. Un mal vici que tenen la majoria de companyies és fer les coses en paral·lel, és a dir, quan parles amb els CEOs i els preguntes sobre el focus, et diuen que el tenen clar, però preguntes als empleats i t’adones que no saben què prioritzar. Segons Carné, cal plantejar-se les següents preguntes: a què se li dóna prioritat? què causa major impacte? El no fer-ho és causa d’ineficiència de l’equip.

Paral·lelisme i autonomia: significa ser capaç de tenir equips que treballen en paral·lel de forma autònoma. Això significa que un equip pugui dur a terme una comesa de principi a fi sense haver de consensuar les accions amb un altre. Per a això, l’ideal seria que els equips comptin amb un líder, un objectiu i un KPI (keyperformance indicator). Tot això està inclòs dins del principi de accountability (paraula que en espanyol no té traducció) i fa referència a rendir comptes dins d’una empresa. A aquest procés se li agrega la importància de la confiança dins d’un equip. No pot haver-hi autonomia si no hi ha confiança.

Interactivitat: ser una empresa àgil implica aprendre de forma ràpida i continuada. Això es reflecteix, per exemple, en llançar al mercat un bé o servei nou. Quant s’ha trigat?, es fa un acompanyament al client per a verificar si els resultats són els esperats?, etc. Aquest procés ha de ser constant i sostingut, és a dir, treballar amb cicles curts i ràpids.

Rituals: s’aplica a les companyies que treballen amb cicles curts, s’enfoquen en el client i compta amb equips autònoms. Quan es manegen cicles curts, s’exigeix un major impacte i aquest es calcula amb instruments que mesurin l’efectivitat de les estratègies proposades. Així mateix, en acabar un cicle, es recomana celebrar l’èxit si s’ha aconseguit l’objectiu. Per a Carné, això és alguna cosa que es fa molt poc en les empreses.

Dades: “Els fets se suporten amb dades, la qual cosa no es pot mesurar, no es pot gestionar”, afirma Carnet. Els plans negoci de tres a cinc anys no serveixen, perquè en l’actualitat les coses canvien molt ràpid, quan es plantegen objectius, aquests canvien al final del procés, per tant, cal evitar plans tan llargs i mantenir una visibilitat de 12 mesos; així mateix succeeix amb el pressupost anual. Per a això la companyia ha de tenir clar la seva identitat, les seves metes i els aspectes a millorar. Són els elements que la faran diferent de les altres.

Tecnologia i data en cada equip: per a poder valorar l’autonomia dels equips, cadascun ha de comptar amb la seva pròpia tecnologia i base de dades. Segons Carné, pot ser que a vegades els equips interfereixin amb uns altres, no obstant això, l’important és aprendre a manegar-los. Això és el que diferencia a una companyia que no és àgil d’una que sí que ho és. Així mateix, cal tenir en compte que cada vegada els cicles seran més curts, per això, les empreses tecnològiques no poden pensar que pel fet de comptar una nova tecnologia o plataforma, a l’any següent baixarà el capex (Capital Expenditure), despesa que una empresa realitza en un actiu fix amb la finalitat de generar beneficis.

REQUISITS D’UNA COMPANYIA ÀGIL

Per a Carné aquests són els requisits que s’han de tenir en compte per aconseguir que una companyia sigui àgil:

  • Evitar la jerarquia
  • Generar impacte
  • Ser adaptable (estar acostumat al canvi)
  • Créixer en engagement
  • Canviar la funcionalitat
  • No témer al risc

Els nou principis esmentats amb anterioritat estan relacionats principalment amb la cultura organitzacional, és a dir, es poden aplicar a qualsevol empresa, no necessàriament deu ser tecnològica.

Al final l’objectiu és fer les coses diferents per a obtenir resultats diferents i millors.